• نشانی: خراسان رضوی، مشهد، بلوار جانباز، بین جانباز 5 و 7، برج تجاری مروارید گوهر شاد، طبقه 4 و 5
  • ورودی افراد از جانباز 5 و ورودی پارکینگ از جانباز 5/1
  • تلفن: 05131439
  • ایمیل: [email protected]